torsdag 11 september 2008

Från torparjänta till telegrafarbetare, sjöman, pensionär.

/G Pollack.

Inga kommentarer: